Czy operator maszyny cnc jest zajęciem niebezpiecznym?

Praca operatora sama w sobie nie jest niebezpieczna. Wszystko zależy wyłącznie od tego, czy będzie on przestrzegał przepisów BHP, a także przeciwpożarowych podczas obsługi poszczególnych urządzeń.  Ważnym elementem jest również noszenie pracowniczego uniformu. Jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, które są podstawą nie tylko w pracy operatora maszyn, ale na absolutnie każdym stanowisku pracy, możemy czuć się bezpieczni. Posada operatora maszyny cnc nie stwarza również niebezpieczeństwa jakiejkolwiek choroby.